Welke regels gelden voor speed-pedelecs en wat verandert er per 1 januari 2017?

Als u na 1 januari 2017 een nieuwe speed-pedelec koopt, krijgt deze automatisch een bromfietskenteken. Heeft u al een speed-pedelec met een snorfietskenteken? Dan zet de RDW dit om naar een bromfietskenteken. Op 1 juli 2017 moeten alle speed-pedelecs een bromfietskentekenplaat hebben. Zodra u met een bromfietskentekenplaat rijdt, gelden de regels voor de bromfiets. U kunt dan wel kiezen of u een goedgekeurde bromfietshelm of speed-pedelec-helm draagt.

Wat is een speed-pedelec?

Een speed-pedelec (‘high speed e-bike’) is een tweewieler met elektrische trapondersteuning tot maximaal 45 kilometer per uur. Een speed-pedelec moet een kenteken hebben om op de openbare weg te mogen rijden. De bestuurder moet minimaal een AM rijbewijs hebben. 

Tot 1 januari 2017 snorfietskenteken

Tot 1 januari 2017 krijgen  speed-pedelecs een snorfietskenteken. Deze speed-pedelecs mogen alleen op de weg met een blauwe snorfietskentekenplaat. De bestuurder moet zich houden aan de regels voor snorfietsen. En u mag dan niet harder dan 25 kilometer per uur rijden. Hierdoor onderscheidt de speed-pedelec zich praktisch niet van de gewone elektrische fiets.

Vanaf 1 januari 2017 bromfietskenteken

Door nieuwe Europese regels krijgen nieuwe speed-pedelecs (die nog niet eerder aangemeld zijn bij RDW) vanaf 1 januari 2017 een bromfietskenteken. Deze speed-pedelecs mogen alleen op de weg met een gele bromfietskentekenplaat. U bent verplicht een goedgekeurde bromfietshelm (ECE 22.05-norm) of speed-pedelec-helm (NTA 8776:2016-norm) te dragen.

De bestuurder moet zich houden aan de regels voor bromfietsen. U mag dan 45 kilometer per uur op de rijbaan, 30 kilometer per uur op het bromfietspad binnen de bebouwde kom en 40 kilometer per uur op het bromfietspad buiten de bebouwde kom. De speed-pedelec onderscheidt zich nu van de gewone elektrische fiets, omdat daar de trapondersteuning stopt bij 25 kilometer per uur.

Ik heb al een speed-pedelec

Huidige speed-pedelecs krijgen een bromfietskenteken in plaats van een snorfietskenteken. Dat zorgt ervoor dat voor alle speed-pedelecs dezelfde regels gelden en ook allemaal harder dan 25 kilometer per uur mogen rijden.

Als uw speed-pedelec bij de RDW is geregistreerd, krijgt u tussen 1 januari 2017 en 1 februari 2017 een brief van de RDW. Daarin informeert de RDW eigenaren van speed-pedelecs over de nieuwe regels.

Zolang u met een blauwe snorfietskentekenplaat rijdt, gelden de regels voor snorfietsen. Als uw speed-pedelec een blauwe snorfietskentekenplaat heeft, krijgt u in de periode tussen 1 mei en 17 juni 2017 automatisch een gele bromfietskentekenplaat. En kort daarna het nieuwe kentekenbewijs. Het omwisselen is kosteloos.

Uw rijbewijs AM blijft gewoon geldig met uw nieuwe bromfietskenteken.

Als uw speed-pedelec niet is geregistreerd, krijgt u geen brief van de RDW. Heeft u vóór 1 maart 2017 geen brief van de RDW ontvangen, maar u heeft wel een speed-pedelec met blauwe snorfietskentekenplaat? Neem dan zelf contact op met het Klant Contact Centrum van de RDW, tel. 0900 07 39 (10 cent per minuut). U bent er namelijk zelf verantwoordelijk voor dat u voor 1 juli 2017 een gele bromfietskentekenplaat heeft.

Wat u zelf moet doen als uw speed-pedelec een blauw kenteken heeft

 • Wacht op de informatiebrief van de RDW over het omkentekenen van uw speed-pedelec. Heeft u voor 1 maart 2017 niets van RDW ontvangen? Bel dan met het Klant Contact Centrum van de RDW om een gele kentekenplaat aan te vragen (zie onder het kopje ‘Ik heb al een speed-pedelec’);
 • Zorg voor een goedgekeurde bromfietshelm (ECE 22.05-norm) of een goedgekeurde speed-pedelec-helm (NTA 8776:2016-norm). Want zodra u met een gele bromfietskentekenplaat rijdt, moet u deze helm dragen;
 • Geef aan uw verzekeraar door dat uw speed-pedelec als bromfiets geregistreerd staat, zodra u een gele bromfietskentekenplaat heeft;
 • Monteer de gele bromfietskentekenplaat in plaats van de blauwe snorfietskentekenplaat. Na 30 juni 2017 mag u alleen op de openbare weg met uw speed-pedelec als deze voorzien is van een gele bromfietskentekenplaat;
 • Stuur de blauwe snorfietskentekenplaat terug naar de RDW. Dit is kosteloos.

Ik wil een speed-pedelec kopen

Als u voor 1 januari 2017 een nieuwe speed-pedelec koopt, krijgt deze een blauwe snorfietskentekenplaat. Ook als u voor of na 1 januari 2017 een tweedehands speed-pedelec koopt, kan de speed-pedelec een blauwe snorfietskentekenplaat hebben. Uw speed-pedelec moet dan ook een gele bromfietskentekenplaat krijgen voor 1 juli 2017. Voor u geldt dan hetzelfde als beschreven onder het kopje ‘Ik heb al een speed-pedelec’.

Na 1 januari 2017 krijgen alle nieuw aangeschafte speed-pedelecs een bromfietskentekenplaat. En gelden de regels voor bromfietsen.

Verkeersregels voor speed-pedelec als bromfiets

Voor speed-pedelecs gelden dezelfde regels als voor bromfietsen. De belangrijkste verkeersregels leest u hierna.

Maximumsnelheid speed-pedelec 

Voor een speed-pedelec gelden de volgende maximum-snelheden:

 • Op de rijbaan 45 km/u;
 • Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom 40 km/u;
 • Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom 30 km/u.

Verder moet u:

 • minimaal 16 jaar zijn;
 • een bromfietsrijbewijs (type AM) hebben;
 • een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) of een goedgekeurde speed-pedelec-helm (norm NTA 8776:2016) dragen.
 • een gele bromfietskentekenplaat achterop uw speed-pedelec hebben;
 • voor uw speed-pedelec een verzekering hebben voor wettelijke aansprakelijkheid (WA);
 • op het fiets/bromfietspad rijden (of op de rijbaan). U mag dus niet op het fietspad rijden;
 • het kentekenbewijs bij u hebben.